Přihláška na Časovku Sloupno-Horní Vestec 2019

Přihláška

Online přihlášení do 27.9.2019 do 20:00 hod.
Povinná pole jsou označena (*).

POZOR!!! Závodník, který se rozhodne zúčastnit obou tras (horská a silniční), se musí přihlásit na každou trasu zvlášť a do poznámky napsat „JEDU OBĚ TRASY”.

Jméno (*)

Příjmení (*)

E-mail (*)

Obec - místo bydliště (*)

Klub za který startujete

Telefon

Ročník narození (*)

Trasa (*)

Prohlašuji:
- že jsem se seznámil(a) se skutečností, že akce probíhá za normálního silničního provozu a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
- že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by v této účasti bránila a akce se účastním na vlastní nebezpečí.
- že jsem si vědom(a) toho, že jedu na vlastní nebezpečí, jsem povinen(na) používat ochrannou přilbu.
- že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po akci.

Souhlasím (*)


Výslovně souhlasím s tím, že Klub přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou

1. zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků a evidence výsledků na akci cyklistická časovka Sloupno - Horní Vestec 2019 včetně fotografií pořízených během akce a evidence statistiky cyklistické časovky Sloupno - Horní Vestec, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat a webové stránky, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou
2. vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (*)


Poznámka

Spočítejte (*)

 

Generální partner:SloupnoObec Sloupno

Ostatní partneři:

Ždírec_nad_Doubravouměsto 
Ždírec nad Doubravou
Elektromontáže GabrielElektromontáže
Gabriel Miroslav

bikero.cz
modelrana novakModelárna Novák

Best Cycle Chotěboř

SemikolaSEMIKOLA Hlinsko
Vít Bělák
Uhelná Příbram
Včelařství Pradáč
Včelařství Málek
Včelí plodiny do každé rodiny.